نابغه ترين وباهوشترين طوطي جهان-كاكو

24 Aug 2011   01:44   75
127,991
524   34

the most genius and the biggest eloquent parrot in the world.

Related of "نابغه ترين وباهوشترين طوطي جهان-كاكو" Videos