Ouma Kosie seep kook

25 Jun 2012   22:09   3
1,329
19   0

Die proses van seep kook soos gedemonstreer deur Ouma Kosie van die plaas Nooitgedacht naby Jagersfontein in die Suid Vrystaat, Suid Afrika. (My gran demonstrating how to make soap the traditional way.)


Tags: Ouma Kosie, seep kook, making soap, traditional soap, Nooitgedacht, Michiel, Kotze, Jagersfontein

Related of "Ouma Kosie seep kook" Videos