بامداد خوش - خیابان - امروز شخصی را با خود داریم که سی سال میشود موچی است

01 May 2018   09:51   131
87,675
919   21

بامداد خوش - خیابان - امروز شخصی را با خود داریم که سی سال میشود موچی است

محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدhttp://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
---------------------------------------------------------------------------------
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
Watch TOLO TV on Yahsat /: http://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari


Tags: TOLOTV, TOLO, afghanistan tv, afghan shows, afghan tv shows, Afghan Media, Afghan entertainment programs, Afghanistan, طلوع, تلویزون طلوع, تلویزون افغانی, برنامه های افغانی, خیابان, سمیر صدیقی, پل خشتی کابل, ایمل اصفی, مریم خرمی, بامداد خوش, Eamal Asefi, Maryam Khurami, Bamdad Khosh, کابل, شخصی که سی سال میشود که مصروف موچی گری است

Related of "بامداد خوش - خیابان - امروز شخصی را با خود داریم که سی سال میشود موچی است" Videos

Baharak 01 avi Hekmatullah Frahmand 73,137